ايجاد نظم شخصي

اولين ويژگي افراد موفق انضباط شخصي است.

نظم چيست؟ انجام دادن كار درست در زمان درست را نظم مي گويند، نظم همان بهايي است كه افراد موفق براي رسيدن به موفقيت پرداخت مي كنند.

براي رسيدن به نظم شخصي است كافي است گام هاي زير را انجام دهيد و در انجام آنها پافشاري و استقامت داشته باشيد:

گام اول: تمركز و توجه

تمركز روي يك كار مهم و به پايان رساندن آن يكي از گام هاي مهم رسيدن به موفقيت است همچنين مي بايست از انجام چند كار به صورت همزمان خودداري نماييد.

گام دوم: مديريت زمان و انرژي

براي اين كار مي توانيد بازه هاي زماني مشخصي را انتخاب كنيد و در آن بازه به انجام كار مشخصي بپردازيد.

گام سوم: فشرده سازي 

براي فشرده سازي مي توانيد از چرخه هاي زماني استفاده كنيدمثلا چرخه هاي 90 روزه، 45 روزه، 30 روزه و … كه براي هر چرخه يك هدف را مشخص مي كيند و سعي كنيد به آن دست پيدا كنيداين كار موجب ايجاد انگيزه مي شود.

گام چهارم:زمان سازي

براي ايجاد زمان مي توانيد از راهكارهاي زير استفاده كنيد:

  • فدا كردن زمان: امروز با فدا كردن زمان مي توانيم به دستاورد هاي بزرگتري در آينده دست پيدا كنيد مثلا روزانه نيم ساعت را به مطالعه بپردازيد و شاهد معجزه آن در كار و زندگي خود شويد.
  • استفاده از كمك ديگران: كارهايي كه ديگران مي توانند انجام دهند را به ديگران بپردازيد تا زمان مان آزاد تر شود.
  • سيستم سازي كنيد.

گام پنجم: غلبه بر اهمال كاري

دليل به تاخير انداختن كارها را پيدا كنيدو راهكارهاي لازم را براي انجام به موقع آن پيدا كنيد.

عوامل حواس پرتي و دزدان زمانتان را پيدا كنيد و تصميم بر برطرف كردن آنها بگيريد.

كارهاي كم بازده را شناسايي كنيد و آنها را به تاخير بندازيم تا زمان براي انجام كارهاي مهم بدست آوريد.

براي انجام كارها برنامه ريزي كنيد و از يادآورهاي موبايل و كامپيوتر استفاده نماييد.

گام ششم: كارهاي پيچيده را به كارهاي آسان تبديل كنيد.

گام هفتم : از اهرم رنج و لذت استفاده نماييد. 

مشخص نماييد انجام دادن كارها چه لذت هايي را به دنبال دارد و عدم انجام آن منجر به چه رنچ هايي مي شود.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *