کتاب تمرکز

تمرکز در دنیای امروز نقش اصلی و مهم ترین عامل موفقیت های ماست. بسیاری از موفق ترین انسان های جهان، برنامه روزانه برای تمرکز خود در نظر می گیرند، شما چطور؟

خیلی از ما در دنیای امروز به دنبال رشد و پیشرفت و ترقی در زندگی روزمره خود هستیم؛ اما متاسفانه تمام خواسته های  ما درگیر یک عامل مهم و خطرناک است که بسیاری از ما به آن بی توجهیم.

کتاب تمرکز می تواند به شما یاد بدهد چگونه به عامل مهم یعنی تمرکز دست یابید.

 

28,000 تومان