افراد موفق معمولا به نتايج كار اهميت مي دهند و در انجام فعاليت ها هوشمندانه عمل مي كنند . كارهاي خوب تر را از كارهاي خوب تشخيص مي دهند و روي آنها تمركز مي كنند و آنها را به اتمام مي رسانند.

ما نيز مي توانيم از افراد موفق الگوبرداري كنيم و براي موفق شدن در كارهاي مان از الگو هاي زير استفاده نماييم:

  • اولويت بندي:

ما با پرسيدن اين سوال كه آيا الان اين كار مهم ترين كار من است يا نه  و آيا بيشترين تاثير را در رسيدن به موفقيتم دارد، مي توانيم از درجه اهميت آن آگاه شويم. و كارهاي مان را هوشمندانه انجام دهيم.

  • يادآوري:

براي يادآوري انجام كارهاي مهم  مي توانيم از راه هاي مختلفي استفاده كنيم مثلا از يادآورهاي موبايل و كامپيوتر استفاده نماييم و يا كارهاي مهم را روي كاغذ بنويسيم و در معرض ديد مان قرار دهيم.

  • بازخورد:

گرفتن بازخورد كمك مي كند كه به اصلاح و بازبيني فعاليت ها و كارهاي مان بپردازيم وهمچنين در اين مرحله لازم است از تغيير نيز استقبال نماييم زيرا اين كار باعث رشد سريعتر و گرفتن نتايج بهتر ما مي شود.

  • چابكي:

اصل مهمي كه مي توانيد خيلي روي نتايج كارمان موثر باشد چابكي است زيرا به كمك اين اصل مي توانيم سريع اقدام كنيم و به نتايج خوبي دست يابيم . زمان در اين اصل بالاترين اولويت را دارد.

مارک تواين:

 “بيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌ای بيشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهايی که کرده‌ای.”

همچنين مي توانيم در پايان روز و يا در پايان هفته نتايج كار خود را مورد ارزيابي  و سنجش قرار دهيم تا بتوانيم براي گام هاي بعدي بهتر برنامه ريزي كنيم و به نتايج بهتري دست يابيم.

پس مي توانيم با اين جمله بحث مان را جمع بندي كنيم: در يك زمان منطقي و مشخص، پيشرفت قابل اندازه گيري داشته باشيم.

 

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *