روش های صحیح مطالعه

روش های صحیح مطالعه

چطور مي توانيم مطالعه لذت بخش تر و همراه با فراموشي كمتري داشته باشيم؟

مكان مطالعه: فضايي آرام همراه با نور مناسب براي مطالعه مناسب است و توصيه مي شود طبق قانون فنگ شويي از مطالعه در گوشه اتاق ها و كنار ديوار ها خودداري كنيد و همچنين ازكنار پنجره ها به علت شدت نور زياد كه باعث سردرد مي شود فاصله بگيريد.

زمان مطالعه: ما مي توانيم هميشه و در هر شرايطي مطالعه كنيم ولي با توجه به اهدافي كه از مطالعه داريم مي تواند تغيير كند.پس بهانه ها را شناسايي كنيم و آنها را كنار بزاريم و عادت به مطالعه را در خود تقويت كنيم.

نحوه مطالعه: مطالعه را مي توانيم با يك مرور اجمالي شروع كنيم و با طرح سوال مطالب را به ذهنمان قلاب كنيم و ذهن خود را فعال كنيم و آمادگي خود را براي يادگيري بالا ببريم.

بين مطالب ارتباط برقرار كنيم و همچنين مي توانيم مطالب را خلاصه و نت برداري انجام دهيم اين كار باعث مي شود مطالب را ديرتر فراموش كنيم و يادگيري و فهم بهتري داشته باشيم.

همچنين به تغذيه خود هنگام مطالعه توجه كنيم و افكار مزاحم را شناسايي كنيم و يادداشت نماييم تا ذهن ما را درگير نكند و بتوانيم تمركز بيشتري داشته باشيم.

روش هاي مطالعه صحيح: 1- روش پس ختام : كه مخفف كلمات پيش خواني- سوال گذاري- خواندن دقيق- تفكر – آزمون و مرور

2- روش يادگيري بدون فراموشي

مطالعه صحيح مي تواند:

زمان مطالعه ما را كاهش دهد.

ميزان يادگيري و درك مطالب را بيشتر كند.

فراموشي مطالب را كاهش دهد و مدت زمان بيشتري را در حافظه ما نگه دارد.

مطالعه را براي ما لذت بخش تر كند.

البته براي داشتن مطالعه صحيح مهارت هايي مثل : افزايش تمركز و تقويت حافظه و تند خواني هم لازم است كه در مقالات بعدي به طور مفصل به تشريح آنها خواهيم پرداخت.

با ما همراه باشيد.

پاسخی بگذارید

بستن منو